Psykologisk samtalsbehandling

Samtalsbehandlingen

I mitt arbete brukar jag vanligtvis fokusera på det som berör dig mest just nu. Det kan till exempel vara problem och låsningar i viktiga relationer, kriser, ältande tankar som blir svåra att komma ifrån, missbruksproblematik, sömnsvårigheter, ångest, stress eller nedstämdhet. Det kan också vara en diffus känsla av att inte må bra men inte veta varför.

 

Jag arbetar utifrån en psykodynamisk grund med en relationell inriktning och fokus på anknytning, och använder mig av KBT-inslag när det blir hjälpsamt. I psykologisk samtalsbehandling med relationell inriktning blir relationen som uppstår mellan dig som klient och mig som psykolog viktig. Min ambition är att skapa ett genuint möte där du kan tala så öppet som möjligt utan att känna dig bedömd eller ifrågasatt. Då brukar det bli lättare att på ett nyfiket sätt lära sig mer om sig själv och därigenom också kunna göra förändringar på riktigt.

 

Med mitt arbetssätt blir dina relationer ofta ett viktigt samtalsämne. De relationer vi haft, de relationer vi har idag och/eller bristen på relationer, är något som påverkar hur vi mår i stort och hur vi ser på oss själva. Jag brukar därför ofta föreslå att vi fokuserar åtminstone en del av samtalsbehandlingen till att tillsammans undersöka hur dina relationer, eller bristen på relationer, ser ut och hur du förhåller dig till det. Min erfarenhet är att en psykologisk samtalsbehandling med en relationell inriktning kan bli ett sätt att få nya perspektiv på den eller de svårigheter som du upplever och söker hjälp för.

 


Delaktighet

För mig är det viktigt att just dina behov och önskemål får stå i fokus, att vi arbetar med det du tycker är viktigt. De eventuella förändringar vi arbetar mot ska vara något du själv vill, och att jag utifrån min yrkesroll bidrar med nya perspektiv utifrån min kompetens. På så vis kan vi skapa ett meningsfullt samarbete.

 


Målsättning

För att vi båda ska veta om samtalsbehandlingen leder framåt, är det viktigt att vi båda har förstått vad du vill att samtalsbehandlingen ska leda till, det vill säga vad du har för målsättning.  Vi behöver också båda två tycka att det är ett bra och realistiskt mål för just dig med dina förutsättningar. Om vi båda två har samma bild av din målsättning, och båda två tycker att målsättningen är realistisk, kommer vi ha lättare att nå dit. Vad din målsättning ska vara är naturligtvis något vi kan komma fram till tillsammans och inget du behöver veta själv på en gång.