Samtalskontaktens upplägg

Förutsättningslösa, förberedande samtal

Om du i är intresserad av att boka en tid hos mig, eller vill veta mer, fyller du i kontaktformuläret så hör jag av mig till dig. Jag brukar oftast föreslå att vi bokar in ett till tre förberedande samtal så att du får berätta lite mer om dig själv och ställa frågor till mig. Jag brukar också berätta mer om hur jag arbetar och vad psykologisk samtalsbehandling är för något. De förberedande samtalen är förutsättningslösa och är också till för att du som klient och jag som psykolog ska få en uppfattning om varandra och om kontakten mellan oss känns bra. Om du under de förberedande samtalen känner att du vill påbörja en kontakt hos mig kommer vi överens om hur ofta vi ska ses, vad vi ska fokusera vårt arbete på och vad vi har för målsättning. 

 

Samtalslängd

Längden på ett samtal är 50 min för enskilda samtal och 90 min för par- grupp- eller familjesamtal. Vanligtvis är upplägget ett samtal/vecka, men ibland kan det passa bättre med ett annat upplägg, till exempel två gånger i veckan eller en gång varannan vecka.

 

Hur länge en kontakt pågår är väldigt olika. Det beror bland annat på vad vårt syfte och målsättning med kontakten är. Vissa känner sig hjälpta av ett par, tre samtal, medan andra kan känna behov av att gå i samtalsbehandling i flera år.


Avslut

Vi bestämmer vanligtvis tillsammans när vi ska avsluta terapin. Antingen har vi kommit överens om det redan under de förberedande samtalen, eller så bestämmer vi det under kontaktens gång. Inför avslutningen lägger vi upp en avslutningsplan gemensamt.