Om mig


Utbildning

Jag läste psykologprogrammet vid Stockholms Universitet och tog min examen 2012. Därefter har jag fullgjort min PTP, som är en legitimationsgrundande praktisk tjänstgöring för psykologer. Senare har jag också vidareutbildat mig i olika psykologiska behandlingsmetoder för särskilda svårigheter som till exempel kriser/trauman, relationsproblem och missbruk.    

 

Yrkeserfarenhet som psykolog

Vid sidan av min privata verksamhet har jag arbetat inom beroendevård, vuxenpsykiatri och geriatrik med psykologisk samtalsbehandling i grupp och individuellt, stöd till anhöriga, utredningar, bedömning och diagnostisering.


Medlemskap

Jag är medlem i Psykologförbundet och har en godkänd psykologlegitimation av Socialstyrelsen. Jag följer Psykologförbundets yrkesetiska principer om bland annat tystnadsplikt. Som egen företagare är jag även medlem i Psykologföretagarna. Detta medlemskap innefattar en patient- och ansvarsförsäkring vilket innebär en trygghet för dig som klient.